حسابداری

به یاد آرزوهایی که میمیرند سکوتی میکنم سنگین تر از فریاد

استانداردهای حسابرسی - استانداردهای مصوب

دریافت لیست سیم کارت و خرید اینترنتی خطوط رند (ایرانسل - همراه اول - رایتل)

استانداردهای حسابرسی - استانداردهای مصوب

عنوان استانداردشماره استاندارد 
شناخت واحد مورد رسیدگی و محیط آن و برآورد خطرهای تحریف با اهمیت (جدید)۵-۳۱Download Microsoft Word DocumentDownload Adobe Acrobat PDF Document
شواهد حسابرسی - اقلام خاص ( جایگزین پیوست بخش 50 )۱-۵۰Download Microsoft Word DocumentDownload Adobe Acrobat PDF Document
تاییدخواهی برون سازمانی۵-۵۰Download Microsoft Word DocumentDownload Adobe Acrobat PDF Document
مقدمه ۱۰Download Microsoft Word DocumentDownload Adobe Acrobat PDF Document
کنترل کیفیت در موسسات ارائه کننده خدمات حسابرسی، سایر خدمات اطمینان بخشی و خدمات مرتبط۱۱Download Microsoft Word DocumentDownload Adobe Acrobat PDF Document
هدف و اصول کلی حسابرسی صورتهای مالی (تجدید نظر شده 1386)۲۰Download Microsoft Word DocumentDownload Adobe Acrobat PDF Document
قرارداد حسابرسی ۲۱Download Microsoft Word DocumentDownload Adobe Acrobat PDF Document
کنترل کیفیت حسابرسی اطلاعات مالی تاریخی (تجدیدنظر شده 1386)۲۲Download Microsoft Word DocumentDownload Adobe Acrobat PDF Document
مستندسازی ( تجدیدنظر شده 1386)۲۳Download Microsoft Word DocumentDownload Adobe Acrobat PDF Document
مسئولیت حسابرس درارتباط با تقلب واشتباه درحسابرسی صورتهای مالی (تجدید نظر شده 1384 )۲۴Download Microsoft Word DocumentDownload Adobe Acrobat PDF Document
ارزیابی رعایت قوانین و مقررات در حسابرسی صورتهای مالی ۲۵Download Microsoft Word DocumentDownload Adobe Acrobat PDF Document
برنامه ریزی ۳۰Download Microsoft Word DocumentDownload Adobe Acrobat PDF Document
شناخت فعالیت واحد مورد رسیدگی ۳۱Download Microsoft Word DocumentDownload Adobe Acrobat PDF Document
اهمیت در حسابرسی ۳۲Download Microsoft Word DocumentDownload Adobe Acrobat PDF Document
روشهای حسابرسی در برخورد با خطرهای برآوردی (جدید)۳۳Download Microsoft Word DocumentDownload Adobe Acrobat PDF Document
شواهد حسابرسی ( تجدید نظر شده 1384 )۵۰Download Microsoft Word DocumentDownload Adobe Acrobat PDF Document
حسابرسی نخستین - مانده های اول دوره ۵۱Download Microsoft Word DocumentDownload Adobe Acrobat PDF Document
روشهای تحلیلی ۵۲Download Microsoft Word DocumentDownload Adobe Acrobat PDF Document
نمونه گیری در حسابرسی و سایر روشهای انتخاب اقلام برای آزمون ۵۳Download Microsoft Word DocumentDownload Adobe Acrobat PDF Document
حسابرسی براوردهای حسابداری ۵۴Download Microsoft Word DocumentDownload Adobe Acrobat PDF Document
اشخاص وابسته ۵۵Download Microsoft Word DocumentDownload Adobe Acrobat PDF Document
رویدادهای پس از تاریخ ترازنامه ۵۶Download Microsoft Word DocumentDownload Adobe Acrobat PDF Document
تداوم فعالیت ۵۷Download Microsoft Word DocumentDownload Adobe Acrobat PDF Document
تاییدیه مدیران ۵۸Download Microsoft Word DocumentDownload Adobe Acrobat PDF Document
استفاده از خدمات حسابرس دیگر۶۰Download Microsoft Word DocumentDownload Adobe Acrobat PDF Document
ارزیابی کار واحد حسابرسی داخلی ۶۱Download Microsoft Word DocumentDownload Adobe Acrobat PDF Document
استفاده از نتایج کار کارشناس ۶۲Download Microsoft Word DocumentDownload Adobe Acrobat PDF Document
گزارش حسابرس مستقل درباره صورتهای مالی(تجدید نظر شده 1384 )۷۰Download Microsoft Word DocumentDownload Adobe Acrobat PDF Document
اطلاعات مقایسه ای۷۱Download Microsoft Word DocumentDownload Adobe Acrobat PDF Document
اطلاعات مندرج در گزارشهای حاوی صورتهای مالی حسابرسی شده۷۲Download Microsoft Word DocumentDownload Adobe Acrobat PDF Document
گزارش حسابرس در حسابرسی موارد خاص۸۰Download Microsoft Word DocumentDownload Adobe Acrobat PDF Document
بررسی اجمالی صورتهای مالی ۹۱Download Microsoft Word DocumentDownload Adobe Acrobat PDF Document
اجرای روشهای توافقی رسیدگی به اطلاعات مالی ۹۲Download Microsoft Word DocumentDownload Adobe Acrobat PDF Document
تنظیم اطلاعات مالی۹۳Download Microsoft Word DocumentDownload Adobe Acrobat PDF Document
حسابرسی‌ واحدهای‌ اقتصادی‌ کوچک‌۱۰۵Download Microsoft Word DocumentDownload Adobe Acrobat PDF Document
ارتباطات‌ با مدیریت‌۱۰۷Download Microsoft Word DocumentDownload Adobe Acrobat PDF Document
رسیدگی به اطلاعات مالی آتی۳۴۰Download Microsoft Word DocumentDownload Adobe Acrobat PDF Document
تاریخ ارسال: شنبه 20 تیر‌ماه سال 1388 ساعت 07:25 ب.ظ | نویسنده: مدیر سیستم | چاپ مطلب